top of page

PERSONVERNERKLÆRING

1. Generelt
Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

 

2. Personopplysninger
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer.

 

3. Behandlingsansvarlig

Speditøren AS Kjell Sigolsen, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon er inntatt nedenfor.

 

4. Personopplysninger som behandles
I utgangspunktet har vi ikke omfattende behandling av personopplysninger, da våre kunder i det alt vesentlige er bedrifter, og vi i liten grad har behov for personopplysninger ut over ren kontaktinformasjon. Men som nevnt er også kontaktinformasjon å anse som personopplysninger, og vi behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresser. Det er frivillig å gi oss tilgang til personopplysninger, men som regel vil vi være avhengig av dette for å kunne bistå kunder på effektivt vis, herunder for å kunne kontakte dem.

 

5. Vår bruk av personopplysninger – rettslig grunnlag
Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre kundeoppdrag, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av kundeforholdet. Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser og om våre ansatte. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir som for eksempel vår kunde, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

Fra våre kunder innhenter vi rutinemessig samtykke til behandling av personopplysninger, ref GDPR artikkel 6 nr 1 a). Ofte vil slik behandling også være nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag, GDPR artikkel 6 nr 1 c) eller nødvendig basert på en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 nr 1 f).

 

6. Sikring av personopplysninger
Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med reglene for personvern. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Vi har til enhver tid en personvernansvarlig i virksomheten (daglig leder).

 

7. Sletting av personopplysninger
Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Men vi gjør oppmerksom på at ikke alle personopplysninger rutinemessig slettes etter endt oppdrag. Dette skyldes at våre kunder ofte vil forvente at vi arkiverer opplysninger – herunder kontaktinformasjon – til senere bruk. Det kan også foreligge lovpålagt krav til oppbevaring (for eksempel av regnskapsmateriale). 

 

8. Utlevering og overføring av personopplysninger
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil også kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, og med offentlige myndigheter når det foreligger plikt til dette.

 

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS-området.

 

9. Dine rettigheter
Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. (Vi benytter oss ikke av personprofilering eller automatiserte avgjørelser). Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

 

10. Vår bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av www.speditoren.no. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

 

11. Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i tråd med gjeldende regler eller vår avtale, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

 

12. Kontakt oss
Send oss gjerne hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting m.v. Vi kan kontaktes slik:

 

Speditøren AS

Att: Daglig leder

Trollåsveien 8

1414 Trollåsen

Norge

E-post: cathrine@speditoren.no

Tlf: +47 21 68 03 90

bottom of page